JELEŃ SZLACHETNY - Cervus Elaphus JELEŃ SZLACHETNY - Cervus Elaphus  DZIK - Sus Scorfa JELEŃ SZLACHETNY - Cervus Elaphus  JELEŃ SZLACHETNY - Cervus Elaphus
 JELEŃ SZLACHETNY - Cervus Elaphus BATALION - Philomachus Pugnax  DZIK - Sus Scorfa ŁĘCZAK - Tringa Glareola  JELEŃ SZLACHETNY - Cervus Elaphus
 RYBITWA BIAŁOSKRZYDŁA - Chlidonias Leukopterus DANIEL - Dama Dama RYCYK - Limosa Limosa ŁOŚ - Alces Alces Brodziec Piskliwy - Actitis Hypoleucos

© 2007-2014 Mateja
 Fot. Barbara Pluta
Prawa autorskie do zdjęć i tekstów zamieszczonych na tej stronie są zastrzeżone i chronione polskim prawem. Fotografie są własnością autora i nie mogą być wykorzystane bez jego zgody.